picture

Журавлик

Комунальний заклад

" Дошкільний навчальний
заклад №72
Вінницької міської ради"

м. Вінниця, вул. М. Ващука, 19

Режим роботи: 7.30 - 19.30

picture
(0432) 56-00-64 (0432) 52-79-76

Наразі даний сайт не працює. Запрошуємо Вас на новий сайт за посиланням https://dnz72.dnz.in.ua/

Бджілка

Змістовий напрям освітньої діяльності

Робота групи спрямована на вивчення точних наук в аспекті впровадження інноваційних технологій STREAM-навчання шляхом впровадження авторського навчально-методичного посібника «Ознайомлення дошкільників з фракталами».
Ознайомлення дошкільників з фракталами в групі срямоване на:
1. сприяння встановленню взаємозв’язків між красою навколишнього світу і математикою;
2. практичне застосування набутих знань, матеріалів досліджень, спостережень та дидактичних матеріалів в роботі з дітьми;
3. формування навичок знаходити фрактали в навколишньому світі та створювати їх самостійно.
В системі ознайомлення з фракталами чітко простежується використання міжпредметних зв’язків та інтегрованого підходу, що дає змогу дітям бачити зв’язок між науками та повсякденним життям.
Акцентом у роботі з дітьми ми визначили організацію проведення серії спостережень за фракталами в природі на території дитячого садка, в довкіллі у поєднанні з використанням художнього слова, надання дітям знань, які дають поштовх для розвитку пізнавальних інтересів.
В процесі спілкування з живою природою спрямовуємо дітей на вирішення завдань екологічного виховання через засвоєння дітьми доступних їх розумінню залежностей у природі, формування ціннісних орієнтацій, ознайомлення з правилами природокористування та дослідження світу.

Впровадження інновацій

В ГРУПІ ВПРОВАДЖУЄТЬСЯ ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА В.СУХОМЛИНСЬКОГО.
Основоположною у науково-теоретичних працях і практичному досвіді В. Сухомлинського є його філософсько-педагогічна система ідей та поглядів на дитину як на найвищу цінність. Педагогіка В.Сухомлинського – це педагогіка серця, дитиноцентризму й толерантності, яка базується на ідеї наближення навчально-виховного процесу до природи конкретної дитини.
Наші діти вчаться розуміти й любити її, починають дивитися на неї іншими очима, стають активними її захисниками.
Застосовуємо основні принципи у системі поглядів В.О. Сухомлинського:
– гуманістичне ставлення до особистості кожного вихованця;
– врахування його індивідуальних особливостей;
– формування духовного світу малюка;
– стимулювання розвитку і саморозвитку дитини, звернення до її внутрішнього світу.
Форми роботи з дітьми дошкільного віку: заняття – милування, організація екскурсій-подорожей, спостережень в природі, праці в природі, дослідницької діяльності.
За технологією В.О. Сухомлинського в групі проводяться уроки мислення у природі. Це один із найвдаліших прикладів інтеграції різних видів діяльності, об’єднаних однією метою. Ми однодумці великого педагога, тому розглядаємо природу як джерело знань, пробудження дитячої думки. Застосовуємо методику уроків мислення серед природи В.Сухомлинського, метою яких є пробудження допитливості, навчання дітей бачити, міркувати.

Гурткова робота

“ГРАЄМОСЯ З ФРАКТАЛАМИ”
Гурток “Граємося з фракталами” створено з метою ознайомлення дітей з фракталами, як математичними візерунками, нескінченно самоподібними геометричними фігурами і створення сприятливої атмосфери для всебічного розвитку дітей, формування умінь та навичок, відповідно до віку: логіко-математичного розвитку, мовлення, мислення, пам’яті, творчих здібностей.
Ігри з фракталами допомагають малюкам не боятися відходити від стандартів, діяти без шаблонів шукати і знаходити дивовижне в навколишньому, красу в математиці, відстоювати власні погляди, творити і фантазувати.

Основні завдання:
– розвивати пізнавальну сферу дітей;
– підтримувати та розвивати у дітей стійкий інтерес до об’єктів природи та навколишнього світу;
– формувати вміння виділяти в об’єктах спостереження і дослідження ознаки, за якими їх групувати.
Очікувані результати:
– розвиток прагнення дітей до пізнання природи навколишнього світу;
– навчання дітей уміння логічно мислити, знаходити фрактали в природному оточенні та створювати їх самостійно під час образотворчої діяльності;
– практичні уміння і навички природокористування.