picture

Журавлик

Комунальний заклад

" Дошкільний навчальний
заклад №72
Вінницької міської ради"

м. Вінниця, вул. М. Ващука, 19

Режим роботи: 7.30 - 19.30

picture
(0432) 56-00-64 (0432) 52-79-76

Наразі даний сайт не працює. Запрошуємо Вас на новий сайт за посиланням https://dnz72.dnz.in.ua/

  1. Головна
  2. /
  3. Про нас

Комунальний заклад “Дошкільний навчальний заклад № 72 Вінницької міської ради” – це заклад комбінованого типу, який у своєму складі має 12 вікових груп: 10 – дошкільного віку, 2 – раннього віку, з них 9 груп загального розвитку, 3 групи компенсуючі (санаторні) для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання. Дитячий контингент налічує 385 осіб, з них 72 – раннього віку, 313 – дошкільного.

Йдучи у ногу з часом, педагоги дошкільного навчального закладу впроваджують новітні технології особисто-орієнтованого навчання і виховання за визначеним у концепції пріоритетним напрямком освітньої діяльності – здоров’язбережувальний розвиток дитини-дошкільника.

Сьогодення ставить високі вимоги перед дошкільною освітою, зокрема перед кожним педагогом. Виховати дитину майбутнього – дослідника, мислителя, винахідника, творця – це одне із найважливіших завдань. Реалізувати його нам допомагає Державний компонент дошкільної освіти. У закладі створено сприятливі умови для прогресивного всебічного розвитку особистості. У всіх групових приміщеннях облаштовані розвивальні осередки: ігровий, бібліотечний, художній, музичний, етнографічний, природознавчий, валеологічний, спортивний, усамітнення. Вони відповідають інтересам та потребам дітей, заохочують малюків до дослідження та пізнання навколишнього світу.

Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на побудову навчально-виховного процесу на засадах розвивальної педагогіки, спрямованої на раннє виявлення та найбільш повне розкриття потенціалу (здібностей) у дітей, з урахуванням їх вікових та психологічних особливостей, реалізацію сучасного особистісно орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування в дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість.

У ЗДО створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетентності педагогів.

Інноваційна діяльність закладу нерозривно пов’язана з впровадженням інноваційних технологій з прогнозованим результатом. В закладі успішно впроваджуються такі інновації як методика саморозвитку дитини М. Монтессорі, програма пізнавального розвитку дошкільників у пошуково-дослідницькій діяльності Т. Шумер, І. Сергєєвої. «Маленькі дослідники», технологія мовленнєво – творчої діяльності дітей дошкільного віку Н. Гавриш, педагогічна спадщина В. Сухомлинського.

В результаті реалізації однієї із основних складових Моделі здоров’язбережувального розвитку дитини – дошкільника дошкільний заклад відкрив для себе нові можливості впровадження таких інноваційних здоров’язбережувальних технологій як сміхотерапія, ігротерапія, сенд – плей, танцювально – рухова програма «Са – Фі – Данс», імаготерапія (використання у цілях терапії гри образами в умовах творення особистістю образу самого себе), кольоротерапія. Впроваджується креативна лікувально – профілактична гімнастика, з лютого 2013 року у компенсуючих (санаторних) групах для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання – кріотерапія. З метою профілактики та оздоровлення вихованців закладу у березні 2013 року зусиллями батьків та колективу у закладі організовано роботу соляної кімнати.

Інноваційний менеджмент здоров’язбережувального напрямку діяльності дошкільного закладу передбачає розробку освітніх проектів фізкультурно – оздоровчого спрямування. Так в закладі реалізовано освітні проекти «Джерела здоров’я», «Лікарські рослини Поділля», «Сучасне заняття», до авторського складу яких ввійшли творчі педагоги. Спільно з Вінницькою обласною громадською організацією «Територія мам» реалізовано проект «Разом з мамою».